O projekcie

Projekt “Centra Edukacji Lokalnej – Gmina Oleśnica w stronę rozwoju!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (Działanie 9.5 POKL). Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego “Moja Przestrzeń” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica. Czas realizacji październik 2012 – luty 2013.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

  1. CYKL EDUKACYJNY  (Warsztaty, Coaching, Wydarzenia lokalne) Odpowiedzialność – Fundacja „Moja Przestrzeń” (koordynator, trenerzy, coachowie) MODUŁ I: WARSZTATY (XI.2012-I.2013) – 40 h warsztatów dla każdej grupy.

Tematyka warsztatów:

  • Warsztat integracyjny (4h); gender (4 h)
  • Diagnoza potencjału środowiska lokalnego (8h)
  • Pozaszkolne metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (8h)
  • Metody angażowania mieszkańców (8h)
  • Budowanie partnerstwa lokolnego (8h)

MODUŁ II: COACHING (XI.2012-II.2013)

Każda z 6 świetlic będzie miała do dyspozycji 6 h konsultacji z coachem. Spotkanie z coachem będą uzupełnieniem warsztatów i będą się koncentrować na wypracowaniu Planu Rozwoju Świetlicy.

 MODUŁ III: WYDARZENIA LOKALNE (XI.2012-II.2013)

Każda z 6 świetlic zaplanuje i przeprowadzi przedsięwzięcie lokalne o charakterze edukacyjnym  (np. gry edukacyjne, spotkania edukacyjne, quizy, turnieje, kawiarenki, warsztaty itp.) skierowane do mieszkańców danej miejscowości. Wydarzenia będą opracowywane przez uczestników podczas warsztatów oraz spotkań animacyjnych

 MODUŁ IV ANIMACJA LOKALNA  (X.2012-II.2013) – Odpowiedzialność GOK (dwóch animatorów lokalnych)

 Organizacja i przeprowadzenie 5 spotkań animacyjnych

Podpisanie  deklaracji współpracy w obszarze edukacji

Advertisements